Redovisningsbyrå i Sala

Arkiv är din samarbetspartner vad gäller allt inom administration. Vi arbetar ständigt med förnyelse av vårt arbetssätt, vårt tjänsteutbud och våra redovisningskonsulter.

I grunden ligger tjänster såsom bokföring, lönehantering, moms- och uppbördsdeklarationer samt årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration.

Vi ser dock ständigt över verksamheten och försöker se nya möjligheter att rationalisera arbetet både för oss själva och för kunden. Internet, skanning och utvecklingen av nya dataprogram gör att metoderna kan effektiviseras och därmed göra administrationen mer kostnadseffektiv!

Kontakta oss

Kontoret i Sala
0700-98 35 51

torbjorn@arkivab.se
helena@arkivab.se

Adress
Norrängsgatan 18
733 38 Sala

Tjänster

Redovisning

Våra redovisningstjänster omfattar allt från praktisk löpande redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisning och deklarationer. Allt för att du ska få bästa möjliga rapportering om den löpande ekonomiska utvecklingen i ditt företag.

Vi kan underlätta för er genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen. Ni bestämmer själva vad som passar er bäst och sedan skräddarsyr vi en lösning efter just ert företags behov.

Vi använder oss av en standardiserad och kvalitetssäkrad arbetsmetodik vilket säkerställer att arbetet blir genomfört snabbt, effektivt och på rätt sätt.

Som stöd i vårt arbete finns ett avancerat ekonomisystem som enkelt kan anpassas utifrån det enskilda företagets önskemål och förutsättningar. Därmed slipper du all praktisk hantering av systemfrågor.

Rådgivning

Tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag förutsätter ständig utveckling och förnyelse. Här kan du som företagare få stöd och hjälp av oss, nedan kan du se vilka områden vi har erfarenhet inom och där vi gärna ställer upp som coach för dig i ditt ledarskap/företagande.

 • Framtidsdialog, vara behjälplig vid framtagandet av en affärsplan som hjälper dig i din målsättningsprocess för att skapa ett framgångsrikt företag.
 • Lönsamhet, utifrån hur företagets kostnader och intäkter relaterar till företagets kunder, leverantörer, produkter och tjänster, gör vi en översyn av vilka alternativ som finns för en förbättrad lönsamhet.
 • Marknadsutveckling, genom att arbeta fram en konkret marknadsplan säkerställer du att investeringen i marknaden sker med en optimal insats utifrån ditt företags förutsättningar.

Lönehantering

Att hålla sig uppdaterad om lagar, avtal och regler inom löneområdet, är både tids- och kostnadskrävande. Vi hjälper företag genom att ta hand om hela löneadministrationen, så att du kan satsa på din kärnverksamhet.

Här ser du exempel på vad vi kan hjälpa dig med

 • Personalens löner löpande samt extralöner
 • Uträkning av provisioner, övriga tillägg och brutto- och nettolöneavdrag
 • Uträkning av semesterlöner, semesterersättning och semesterdagar
 • Uträkning av semesterskuld
 • Uträkning och redovisning av skatter och avgifter
 • Löneutbetalningar och skatteinbetalningar
 • Uppgiftsunderlag till bokföring och bokslut
 • Inhämtning av skatt och jämkningar
 • Bevakning av avtalsförhandlingar
 • Rådgivning i personalfrågor
 • Månatliga rapporter och statistik
 • Sammanställning och redovisning av grupplivförsäkringar och fackavgifter
 • Sammanställning och utskick av kontrolluppgifter till anställda och myndigheter
 • Rapportering till Försäkringskassan om sjukfrånvaro
 • Hantering av personal- och arbetsgivarförsäkringar, registrering av skatter
 • Statistikrapportering till Svenskt Näringsliv, SCB