Redovisningsbyrå i Sala

ARKIV är en traditionell redovisningsbyrå i Sala. Vi arbetar dock ständigt med förnyelse av vårt arbetssätt, vårt tjänsteutbud och våra redovisningskonsulter.

I grunden ligger de traditionella tjänsterna såsom löpande redovisning och bokföring, lönehantering, moms- och uppbördsdeklarationer samt årsbokslut, årsredovisning och deklaration.

Vi ser dock ständigt över verksamheten och försöker se nya möjligheter att rationalisera arbetet både för oss själva och för kunden. Internet, skanning och utvecklingen av nya dataprogram gör att metoderna kan effektiviseras och därmed göra administrationen billigare!